Friska Arbetsplatser AB

Friska Arbetsplatser AB är med och skapar friska arbetsplatser där risken för ohälsa är liten och möjligheten för hälsa är stor. En frisk arbetsplats är en arbetsplats där människor trivs, mår bra och presterar.
 
Jag som driver Friska Arbetsplatser AB heter Sara Lindberg och är en engagerad samarbetspartner med viljan och kompetensen att hjälpa företag och organisationer att utveckla sitt arbetsmiljö- och hälsoarbete.
 
Friska Arbetsplatser AB:s metodik bygger på ett nära samarbete med kunden. Vi ser kundens behov och erbjuder företagsspecifika lösningar för ett fungerande och väl utvecklat arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Friska Arbetsplatser AB arbetar med arbetsmiljö på ett brett sätt, men huvudfokus ligger på systematiskt arbetsmiljöarbete, psykosocial arbetsmiljö och ergonomi.

 
 
Sara Lindberg; Friska Arbetsplatser AB; arbetsmiljökonsult

Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult, Friska Arbetsplatser AB